In de loop van de tijd hebben zich diverse vormen van paardencoaching ontwikkeld. Zo zijn er paardencoaches die de cliënt een opdracht geven om iets met het paard te doen. Ook zijn er paardencoaches die de voorkeur hebben om paard en persoon alleen maar op elkaar te laten reageren, zonder dat daar een specifieke opdracht aan vooraf gaat. Tevens zijn er paardencoaches die met name kijken naar het systeem/de familieachtergrond die van invloed zijn op de cliënt.

Er kan gewerkt worden met een paard dat los in de bak staat of met een paard aan het halster en een touw. Soms ook wordt met meerdere paarden tegelijk gewerkt. Systemisch werk en paardencoaching worden vaak met elkaar gekoppeld, aangezien paarden vaak systemisch of op het ‘grotere geheel’ reageren. En natuurlijk kan hierin gevarieerd worden.

Welke manier van paardencoaching het beste bij iemand past, is vooral afhankelijk van de klik met de paardencoach en de locatie waar gewerkt wordt. Op het moment dat er een vertrouwensband ontstaat met de coach, zal het werken in de bak met het paard waarschijnlijk ook goed lopen.