Locatie en Faciliteiten

Locatie en Faciliteiten

De professionele paardencoach onderscheidt zich met zijn/haar dienstverlening door te zorgen voor een locatie die aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoet. Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat er een schone, nette en goed verwarmde binnenruimte is waar voor en na de sessies paardencoaching even rustig gezeten kan worden. Dit geldt evenzo voor de aanwezigheid van een toilet(ten). Ook de privacy is van groot belang, want het paard laat heel direct zien wat er bij een persoon speelt en daarbij zijn omstanders of voorbijgangers niet gewenst.

Behalve comfort voor de mensen, is het ook van belang dat de paarden waarmee gewerkt wordt in goede conditie zijn en goed gehuisvest zijn. Door het Ministerie van Landbouw zijn richtlijnen afgegeven hoe veedieren (in dit geval paarden) gehuisvest moeten worden. Zo moeten paarden voorzien zijn van voldoende eten en drinken, een schone en droge stal of schuilmogelijkheid hebben, voldoende in contact staan met soortgenoten en voldoende mogelijkheid hebben om zich te bewegen, zowel in de stal als buiten in een paddock of op het land. Daar waar gewerkt wordt met de paarden, moet de bak of paddock voldoende veilig zijn zodat het paard niet kan uitbreken of zich verwonden.