Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Caprilli Coaching & Training

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze opleidingen, trainingen, workshops, coachings en algehele dienstverlening, tenzij anders vermeld.

  • De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de opleiding, training, workshop, coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere betrokkenen, verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.
  • De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
  • Voor deelname aan een opleiding, training, workshop, coaching wordt een factuur toegestuurd. Voor de opleidingen wordt 10% van de kosten aan inschrijfgeld gevraagd. Onze opleidingen vallen onder het kort beroepsonderwijs en kunnen daarom btw-vrij gefactureerd worden.
   Voor de trainingen, workshops en coachings geldt dat wij btw-plichtig zijn, waarbij het actuele btw-tarief in rekening wordt gebracht. De kosten voor deze trainingen, workshops en coachings dienen in één bedrag betaald te worden en uiterlijk 3 weken voor aanvang betaald te zijn.
  • Een deelnemer aan een opleiding is definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijfformulier ingevuld is ontvangen. De inschrijfkosten dienen binnen 5 dagen na ontvangst factuur op onze rekening te zijn bijgeschreven. De totaalsom dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag te zijn voldaan.
  • Bij annulering van een opleiding, training, workshop, coaching, gelden de volgende regels met betrekking tot de verschuldigde kosten:
   < 5 werkdagen voor de start: 100% van de kosten
   > 5 werkdagen en < 21 dagen: 50% van de kosten
   > 21 dagen: 10% van de kosten (inschrijfgeld)
  • Bij de opleidingen geldt dat de trainingsdagen één geheel vormen en het is niet mogelijk om losse dagen te volgen. Wanneer een deelnemer door omstandigheden een dag niet kan volgen, is er de mogelijkheid om maximaal 1 dag per opleiding/module in een andere/volgende opleiding in te halen. Het één en ander altijd in overleg met Caprilli Coaching & Training.
   Aan het inhalen zijn geen extra kosten verbonden. Hebben we eenmaal een inhaaldag voor je gereserveerd en kun je alsnog niet deelnemen, dan vervalt je mogelijkheid om de dag in te halen. Voor wat betreft alle (één- of meerdaagse) trainingen, workshops en coachings geldt dat deze niet ingehaald kunnen worden en er ook geen restitutie van de kosten plaatsvindt.
  • Na inschrijving en betaling van de volledige kosten ontvangt de deelnemer circa een week voor aanvang van de opleiding, training, workshop, coaching informatie met betrekking tot de start.
  •  Voor onze dienstverlening geldt dat we mede gebruik maken van het groepsproces. Bij te weinig inschrijvingen kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening niet garanderen en behouden wij ons het recht voor om de opleiding, training, workshop of coaching te verzetten naar een latere datum of te cancellen.
  • Voor zaken die niet in deze algemene voorwaarden beschreven staan of bij onduidelijkheden of onvolkomenheden, gelden altijd de algemene voorwaarden van de NOBCO. Op verzoek is een exemplaar van deze algemene voorwaarden verkrijgbaar.

 

Versie maart 2017

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF format