Opleidingen

Opleidingsvereisten

 

Een paardencoach is in eerste instantie een coach. Een degelijke opleiding algemene coaching is daarom een vereiste en vergt de nodige persoonlijke ontwikkeling en reflectievermogen van de persoon in kwestie.

Paardencoaching is een specialisatie binnen het coachen. Een goede basisopleiding paardencoaching is daarbij essentieel, maar evenzogoed verdere verdiepingen en verbredingen binnen het vak.

Afhankelijk van de doelgroep waarin de paardencoach zich ontwikkelt, dienen opleidingen of bijscholingen met regelmaat gevolgd te worden. Ook supervisie en intervisie zorgt ervoor dat de coach zuiver in zijn/haar observatievermogen kan blijven.

Ervaring

Ervaring

Binnen ieder beroep is het noodzakelijk dat de dienstverlener voldoende ervaring heeft opgebouwd om een andere persoon te kunnen begeleiden. Immers, als je net je rijbewijs hebt gehaald, zul je nog de nodige kilometers moeten maken om in iedere verkeerssituatie voldoende controle te hebben over de auto om veilig door het verkeer te kunnen bewegen. Zo is het met paardencoaching ook. Na het behalen van de diploma’s of certificaten, dienen de nodige praktijkkilometers te worden gemaakt om een cliënt op een goede, veilige en effectieve manier te kunnen begeleiden. Ook hierbij spelen supervisie en intervisie een belangrijke rol.

Organisatie

Organisatie

Voor de hand liggend is het dat een paardencoach de organisatie van zijn/haar onderneming en activiteiten geregeld heeft en dat deze op orde is. Vanzelfsprekend is dit echter niet. Door controle uit te oefenen op de mate waarin de paardencoach zich georganiseerd heeft, kan er van uitgegaan worden dat de geregistreerde paardencoaches op deze website voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Daarnaast voldoen ze ook aan de processen die gevraagd worden in de dienstverlening aan mensen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel als ondernemer en/of een dienstverband bij een bedrijf of organisatie.
  • Privacyverklaring.
  • Klachtenreglement.
  • Procesbeschrijvingen van de primaire en gelieerde processen.
  • Verzekering wettelijke aansprakelijkheid voor bedrijven.
  • Duidelijke website.
  • Deugdelijke administratie.
Kaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is waar het om draait. Kwaliteit van dienstverlening, organisatie, resultaten, zorgvuldigheid, etc. De Gecertificeerd Paardencoach streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en professionaliteit. Naast zaken als organisatie, structuur, accommodatie, ervaring en kundigheid, is het monitoren van kwaliteit, en deze daar waar mogelijk verbeteren, van groot belang. Periodiek wordt de geleverde kwaliteit gemeten door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd en de resultaten worden op deze website gepubliceerd.

Locatie en Faciliteiten

Locatie en Faciliteiten

De professionele paardencoach onderscheidt zich met zijn/haar dienstverlening door te zorgen voor een locatie die aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoet. Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat er een schone, nette en goed verwarmde binnenruimte is waar voor en na de sessies paardencoaching even rustig gezeten kan worden. Dit geldt evenzo voor de aanwezigheid van een toilet(ten). Ook de privacy is van groot belang, want het paard laat heel direct zien wat er bij een persoon speelt en daarbij zijn omstanders of voorbijgangers niet gewenst.

Behalve comfort voor de mensen, is het ook van belang dat de paarden waarmee gewerkt wordt in goede conditie zijn en goed gehuisvest zijn. Door het Ministerie van Landbouw zijn richtlijnen afgegeven hoe veedieren (in dit geval paarden) gehuisvest moeten worden. Zo moeten paarden voorzien zijn van voldoende eten en drinken, een schone en droge stal of schuilmogelijkheid hebben, voldoende in contact staan met soortgenoten en voldoende mogelijkheid hebben om zich te bewegen, zowel in de stal als buiten in een paddock of op het land. Daar waar gewerkt wordt met de paarden, moet de bak of paddock voldoende veilig zijn zodat het paard niet kan uitbreken of zich verwonden.