Artikelen door Frans

Opleidingsvereisten

  Een paardencoach is in eerste instantie een coach. Een degelijke opleiding algemene coaching is daarom een vereiste en vergt de nodige persoonlijke ontwikkeling en reflectievermogen van de persoon in kwestie. Paardencoaching is een specialisatie binnen het coachen. Een goede basisopleiding paardencoaching is daarbij essentieel, maar evenzogoed verdere verdiepingen en verbredingen binnen het vak. Afhankelijk […]

Ervaring

Binnen ieder beroep is het noodzakelijk dat de dienstverlener voldoende ervaring heeft opgebouwd om een andere persoon te kunnen begeleiden. Immers, als je net je rijbewijs hebt gehaald, zul je nog de nodige kilometers moeten maken om in iedere verkeerssituatie voldoende controle te hebben over de auto om veilig door het verkeer te kunnen bewegen. […]

Organisatie

Voor de hand liggend is het dat een paardencoach de organisatie van zijn/haar onderneming en activiteiten geregeld heeft en dat deze op orde is. Vanzelfsprekend is dit echter niet. Door controle uit te oefenen op de mate waarin de paardencoach zich georganiseerd heeft, kan er van uitgegaan worden dat de geregistreerde paardencoaches op deze website voldoen […]

Kwaliteit

Kwaliteit is waar het om draait. Kwaliteit van dienstverlening, organisatie, resultaten, zorgvuldigheid, etc. De Gecertificeerd Paardencoach streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en professionaliteit. Naast zaken als organisatie, structuur, accommodatie, ervaring en kundigheid, is het monitoren van kwaliteit, en deze daar waar mogelijk verbeteren, van groot belang. Periodiek wordt de geleverde kwaliteit gemeten door […]

Locatie en Faciliteiten

De professionele paardencoach onderscheidt zich met zijn/haar dienstverlening door te zorgen voor een locatie die aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoet. Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat er een schone, nette en goed verwarmde binnenruimte is waar voor en na de sessies paardencoaching even rustig gezeten kan worden. Dit geldt evenzo voor de aanwezigheid van een toilet(ten). […]

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Caprilli Coaching & Training Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze opleidingen, trainingen, workshops, coachings en algehele dienstverlening, tenzij anders vermeld. De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de opleiding, training, workshop, coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere betrokkenen, verwacht daar niet met […]

Privacyreglement

Privacyreglement Caprilli Coaching & Training Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever. Caprilli Coaching & Training draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder haar directe personeel en derden die ingeschakeld […]

Klachtenreglement

Klachtenreglement Caprilli Coaching & Training De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt/klager worden ingediend. Hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van het personeel van Caprilli Coaching & Training en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Caprilli Coaching & Training in opdracht van Caprilli Coaching & […]

Vereisten Gecertificeerd Paardencoach

Om Gecertificeerd Paardencoach te worden en ook om als zodanig geregistreerd te staan, hebben wij naast de opleidingsvereisten ook overige vereisten opgesteld. Deze laatsten zijn voornamelijk gericht op kwaliteit, organisatie en betrouwbaarheid en zijn gelieerd aan de vereisten die het Blik op Werk Keurmerk stelt aan haar keurmerkhouders. Als Gecertificeerd Paardencoach zet je dan ook een belangrijke […]

Gecertificeerd Paardencoach

Caprilli Coaching & Training biedt de mogelijkheid om Gecertificeerd Paardencoach te worden. Als Gecertificeerd Paardencoach kun jij je onderscheiden naar opdrachtgevers op basis van kennis, kunde, vaardigheid en kwaliteit. Gecertificeerde Paardencoaches hebben een brede basis aan opleidingen op het gebied van paardencoaching, algemene coaching en systemisch werk (afhankelijk van het niveau van certificering). Daarnaast word je als […]